Zoals u hebt kunnen lezen bij het profiel van onze gemeente, geloven wij dat God de mens geschapen heeft. Immers, God zeide; 'Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis'. Hieruit zien wij het verlangen van God om op basis van gelijkwaardigheid en liefde een relatie aan te gaan, met de mens. In het eerste boek van de bijbel, Genesis, kunnen we dan ook lezen hoe God omging met het eerste mensenpaar, Adam en Eva in de hof van Eden.

God schiep echter wel de mens met een eigen vrije wil. Het is deze wil waarin ieder mens persoonlijk besluit, om een relatie met God aan te gaan of af te wijzen. God gaf de eerste mens, Adam en zijn vrouw Eva, de verantwoordelijkheid om over de aarde te heersen, die te bewerken en te verzorgen. En God gaf één enkel gebod dat zij niet mochten eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Helaas is door de verleiding van de duivel, dit eerste mensenpaar tegen dit gebod in gegaan. De straf op het overtreden van dit ene gebod was de dood. Met deze eerste zonde van de mens heeft de zondeval zijn intrede gedaan in de wereld van toen tot aan de huidige dag van vandaag. Dat kunnen we ook zien in deze wereld van gebrokenheid, ziekte, oorlogen etc. De bijbel spreekt er ook over dat het loon van de zonde de dood is, ook zegt de bijbel dat ieder mens in zonde wordt geboren. Deze zonde heeft een breuk veroorzaakt tussen de relatie van God en mensen. Doordat wij afgescheiden zijn van God missen wij Zijn liefde en vrede in ons hart. Het klinkt u misschien wat vreemd in de oren, maar de kern van het verhaal is, dat alle mensen zondaren zijn en dat er niemand is die goed doet. Door deze zonde rust de toorn van God op het leven van ieder mens. Omdat God de mens geschapen heeft en de mens intens liefheeft, heeft Hij een oplossing gegeven om de breuk tussen God en de mens te herstellen. Daarom heeft Hij zijn enig geboren Zoon ruim 2000 jaar geleden naar deze wereld gezonden om te sterven aan het kruis, om zo de straf die wij mensen verdiend hadden op zich te nemen. Door dit volmaakte plaatsvervangend offer van Jezus ontvangt de schuldige mens vergeving van zonde en wordt de breuk met God opnieuw hersteld. Gelukkig is Hij niet dood gebleven, maar is Hij na drie dagen opgestaan uit de dood, en heeft Hij de dood overwonnen. De bijbel leert dat een ieder die in Hem (Jezus) gelooft niet verloren gaat (voor eeuwig afgescheiden is van God), maar eeuwig leven heeft.

God stelt ons mensen opnieuw voor de keuze, Zijn liefde en genade aan te nemen of af te wijzen. Begrijpt u dit? Gelooft u dit? En wilt u verlost worden van uw zondeschuld en de relatie met God en Zijn Zoon Jezus Christus aangaan? Bekeert u dan en geloof het evangelie.


Gebed

Vader in de hemel,

Ik kom tot U, met een gebroken hart, ik besef dat ik een zondaar ben en vergeving van zonde nodig heb om met U in het reine te komen. Ik dank U, dat U uw eigen zoon Jezus Christus, ook voor mij hebt laten sterven om mijn zonde op zich te nemen en mijn schulden ten opzichte van U weg te nemen. Ik wil U vragen op dit moment om mijn zonde te vergeven. Ik vraag U Here Jezus, om in mijn hart te komen wonen, ik vraag u om mijn leven te veranderen en om te vormen naar Uw wil. Ik dank U Here Jezus, dat ik nu een nieuw leven mag beginnen samen met U. Ik dank U dat ik nu zeker mag weten dat ik nu een kind van U mag zijn en eeuwig leven heb ontvangen.

In Jezus Naam, amen.


Als u werkelijk oprecht deze keuze hebt gemaakt om God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus na te volgen  zult u de inwoning van de Heilige Geest ervaren in uw leven en wordt u ook daadwerkelijk een ander mens. De bijbel spreekt over een nieuwe schepping. U zult dan de liefde en vrede van God in uw hart ervaren.

Als u deze keuze hebt gemaakt dan raden wij u aan om een gemeente op te zoeken in uw buurt of omgeving, u bent namelijk zelf een christen geworden. Om te groeien in geloof hebt u voeding nodig uit het woord van God,  de Bijbel. Deze groei kunt u ontvangen in een plaatselijke gemeente. Ook zult u in deze gemeenschap nieuwe vrienden opdoen om lief en leed mee te delen. Wij bidden u Gods zegen toe in uw nieuwe leven met de Heer.


Als u nog vragen hebt, voel u vrij om contact op te nemen.

 

 

Grondbeginselen van het Christendom.